Soho Factory

Soho Factory 

Inwestor: Soho Factory S.A. / Soho Development S.A

Realizacja: 2009-2014

Rewitalizacja budynków na terenie Soho Factory na podstawie projektu PMLew przy udziale pracowania Konkret Architekci oraz WWAA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *