Soho Factory

Soho Factory – Development 

Inwestor: Soho Development S.A

Realizacja: 2009-2014

Rewitalizacja budynków na terenie Soho Factory na podstawie projektu PMLew przy udziale pracowania Konkret Architekci oraz WWAA.